Хямд үнийн АВАРГА

Лизингээр бараа хэрхэн худалдан авах вэ

Бараа худалдан авах
Та тус цахим хуудаснаас бараа худалдан авах бол доорхи утасуудаар холбогдоорой. Эсвэл electronicsarina@gmail.com хаягаар цахим захиа илгээгээрэй. Бид бүх өдрүүдэд 10-20 цагийн хооронд танд үйлчилнэ. Таны худалдан авах бараа бусад дэлгүүрүүд, болон цахим хуудсанд хямд үнэтэй байвал бид тухайн үнээс 3 хувь хямдруулна.
Мөн та өөрийн хүссэн барааг урьдчилан захиалж болно. Урьдчилан захиалсан тохиолдолд үнийн дүнгийн 10-30% онцгой хямдралтай.
 
Хөдөө орон нутаг, байгууллагын, бөөний, онлайн худалдаа:
95951199, 88401199, 91231199, 98071199, 481199
95954499, 88034499, 96204499, 98654499, 70154499
Арина центер:
481199, 70154499
Баталгаат засвар, үйлчилгээ:
481199, 94120134
Хүргэлт:
94120137
Манайх Улаанбаатар хот болон бүх аймаг сумд таны худалдан авсан барааг хүргэж үйлчилнэ. 
 
Лизингийн зөвлөгөө
1. Та Арина –с худалдан авахыг хүсэж буй бараагаа сонгож НЭХЭМЖЛЭХ авах
2. Өөрийн харилцдаг банкгийг сонгон шаардлагтай бичиг баримтаа бүрдүүлээрэй. Банкууд таны авсан барааг барьцаа болгодог бөгөөд та зээлийг сар бүр тэнцүү хувааж төлнө.

 Хаан банк
Хүү 1.5-1.7%
Хугацаа 36 сар хүртэл
Хэмжээ байхгүй
Урьдчилгаа төлбөр 2.000.000- хүртэл 0%, 2.000.001-с дээш 10%
Бүрдүүлэх материал
1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Өөрийн иргэний үнэмлэх /гэр бүлийн хүний хамт/
3.Цалингийн орлоготой бол нийгмийн даатгалын баталгаажсан дэвтэр (эххувь) /сүүлийн 6 сар тухайн байгууллагад ажиллаж баталгаажуулсан байх/
4.Албан байгууллагын тодорхойлолт /Байгууллагын хаяг, утастай албан бланк дээр албан тушаал, үндсэн цалингийн дүнг тусгасан байх/,
5.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/
6.Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт, Зөвхөн Улаанбаатарт /ойрын хугацаанд авсан байх/
7.Нэг хувь цээж зураг /ойрын хугацаанд авхуулсан байх/ гэр бүлийн хүний хамт
8.Зээлийнгэрээ, зээлийн дансны хуулга /Өмнө зээл авч байсан бол/
 
Хас банк
Хүү 2.1-2.5%
Хэмжээ байхгүй
Хугацаа 36 сар хүртэл
Бүрдүүлэх материал
1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Зээлийн өргөдөл /маягтаар/
3.Цалингийн тодорхойлолт /маягтаар/   сүүлийн нэг жил тухайн байгууллагад ажиллаж НДДэвтэр баталгаажуулсан байх/
4.Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
5.Нэг хувь цээж зураг /Сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан байх
6.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/

 Голомт банк
Хүү 2.1%
Хугацаа 18 сар хүртэл
Хэмжээ 3.000.000 төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр  20%
Бүрдүүлэх материал
1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар /гэр бүлийн хүний хамт /
3. Цээжзураг 1% сүүлийн 3 сард авхуулсан
4. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
5.Худалдан авах барааны урьдчтлгаа төлбөрийн баримт
6.Ажил эрхлэлтийнболонцалингийнтодорхойлолт
7.Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар.
8.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/
9. Шаардлагатай бусад бичиг баримт
 
Төрийн банк
Хүү 1,5-1,7%
Хугацаа 24 сар хүртэл
Хэмжээ 5.000.000 төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр  2.000.000- хүртэл 0%2.000.001-с дээш 15%
Бүрдүүлэх материал
1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Зээл хүссэн өргөдөл, анкет маягтаар
3.Өөрийн болон гэр бүлийн хүний цахим иргэний үнэмлэх
4.Нэг хувь цээж зураг
5.Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
6.Цалингийн тодорхойлолт /хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн хамт/
7.Нийгмийн даатгалын дэвтэр
8.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/
9. Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримт