Хямд үнийн АВАРГА

Лизингээр бараа хэрхэн худалдан авах вэ


Лизингийн зөвлөгөө

 

1. Та  худалдан авахыг хүсэж буй бараагаа сонгож НЭХЭМЖЛЭХ авна.

2. Өөрийн харилцдаг банкийг сонгон шаардлагатай бичиг баримтаа бүрдүүлнэ. /банк нь таны авсан барааг барьцаа болгодог бөгөөд та зээлийг сар бүр тэнцүү хувааж төлнө/

 


 Хаан банк

Хүү  сарын    1.6-1.8%

Хугацаа 36 сар хүртэл

Хэмжээ байхгүй

Урьдчилгаа төлбөр 3.000.000- хүртэл 0%, 3.000.001-с дээш 10%

Бүрдүүлэх материал

1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх

2.Өөрийн иргэний үнэмлэх /гэр бүлийн хүний хамт/

3.Цалингийн орлоготой бол нийгмийн даатгалын  дэвтэр (эх хувь) /сүүлийн 6 сар тухайн байгууллагад ажиллаж НДХ  баталгаажуулсан байх шаардлагатай

4.Албан байгууллагын тодорхойлолт /Байгууллагын хаяг, утастай албан бланк дээр албан тушаал, үндсэн цалингийн дүнг тусгасан байх/,

5.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/

6.Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт, Зөвхөн Улаанбаатарт /ойрын хугацаанд авсан байх/

7.Нэг хувь цээж зураг /ойрын хугацаанд авхуулсан байх/ гэр бүлийн хүний хамт

8.Зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга /Өмнө зээл авч байсан бол/

 

 
Хас банк

Хүү сарын  2.1-2.5%

Хэмжээ байхгүй

Хугацаа 36 сар хүртэл

 

Бүрдүүлэх материал

1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх

2.Зээлийн өргөдөл /маягтаар/

3.Цалингийн тодорхойлолт /маягтаар/   сүүлийн нэг жил тухайн байгууллагад ажиллаж НДДэвтэр баталгаажуулсан байх/

4.Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар

5.Нэг хувь цээж зураг /Сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан байх

6.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/

 


 Голомт банк

Хүү  сарын 2.1%

Хугацаа 18 сар хүртэл

Хэмжээ 3.000.000 төгрөг хүртэл

Урьдчилгаа төлбөр  20%

 

Бүрдүүлэх материал

1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх

2.Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар /гэр бүлийн хүний хамт /

3. Цээжзураг 1% сүүлийн 3 сард авхуулсан

4. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

5.Худалдан авах барааны урьдчилгаа төлбөрийн баримт

6.Ажил эрхлэлтийн болон цалингийн тодорхойлолт

7.Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар.

8.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/

9. Шаардлагатай бусад бичиг баримт

 

 
Төрийн банк

Хүү  сарын 1,5-1,7%

Хугацаа 24 сар хүртэл

Хэмжээ 5.000.000 төгрөг хүртэл

Урьдчилгаа төлбөр  2.000.000- хүртэл 0% 2.000.001-с дээш 15%

 

Бүрдүүлэх материал

1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх

2.Зээл хүссэн өргөдөл, анкет маягтаар

3.Өөрийн болон гэр бүлийн хүний цахим иргэний үнэмлэх

4.Нэг хувь цээж зураг

5.Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт

6.Цалингийн тодорхойлолт /хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн хамт/

7.Нийгмийн даатгалын дэвтэр

8.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/

9. Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримт